MERENI

Caută
Close this search box.

Proiectul Complexului Muzeistic „Parcul Memoriei”

Totodată această a constituit o reacţie a faptului că pe parcursul a 20 de ani de la recunoaşterea oficială a atrocităţilor din perioada sovietică nu a fost format şi dezvoltat un asemnea muzeu.

Prin amenajarea parcului din localitatea Mereni, r-nul Anenii Noi, se înțelege organizarea unui Muzeu în aer liber al victimelor regimului comunist și al rezistenței, care va include în sine: amenajarea spațiilor verzi și a unor locuri de agrement, construcția unei case specifice perioadei interbelice și a unor elemente specifice GULAG-lui (în mărimi naturale).

Proiectul este unul de dezvoltare a insfrastructurii şi turismului, fiind totodată şi un obiectiv istoric.

Actorii interni și externi interesați în realizarea proiectului:1. Asociația Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici din Republica Moldova. Alte Asociaţii specializate.2. Administrația Publică Locală din satul Mereni Premisele de realizare a proiectului:

Lipsa în Republica Moldova a unui monument istoric complex de comemorare a victimelor  deportărilor și de prezentare a adevărurilor despre perioada menționată (1940 – 1953)

Potențiali parteneri1.Fundații de cercetare şi protecţie a patrimoniului istoric şi cultural.2.Ministerul Mediului, Ministerul Culturii3.Instituţii Universitare.4.Alte muzee de aceiași natură de peste hotare (ex. Romania, Complexul Muzeistic ASTRA)

Factori de risc1. Lipsa interesului din partea investitorilor2. Birocrația restrictivă. 

Principalii beneficiari ai proiectului1.Turiștii din țară2.Turiștii de peste hotare3. Locuitorii satului Mereni4. Cercetătorii5. Tinerii 

Principalele beneficii ai proiectului1. Creşterea numărului turiştilor în zonă,2. Sporirea capacităţilor de prestare a serviciilor de odihnă în cadrul turismului rural3. Creşterea locurilor de muncă4. Creşterea nivelului de trai5. Dezvoltarea economică a localităţii6. Creşterea volumului defalcărilor către bugetul de stat, bugetele raional şi local 

În aproximări generale, proiectul dat se estimează la suma de 3150000 lei—Costul privind amenajarea terenului (3,1ha)  – 2100000 lei—Costul construcţiilor  – 800000 lei Necesitatea investiţiei într-o astfel de locaţie este determinată de: 1. Specificul amplasării locației;2. Lipsa unor complexe de asemenea natură cu privire la comemorarea victimelor represiunilor politice;3. Dezvoltarea turismului în Republica Moldova cât și în localitatea Mereni și dezvoltarea potențialului istoric, dezvoltarea infrastructurii sătești;4. Amplasarea locaţiei într-o zonă ușor accesibilă 

Rentabilitatea și eficiența proiectului după realizare:

În cazul realizării acestui proiect rentabilitatea urmează a fi una maximă, aceasta se va edifica prin dezvoltarea infrastructurii locale, crearea unui centru cultural istoric unic în felul său, promovarea turismului rural, crearea de noi locuri de muncă, etc.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *