Nr. Nume, prenume Funcția deținută Studii Anul nașterii
1  Valentin Vieru Primar de Mereni

Universitatea de Stat din Moldova – Drept Economic;

Academia de Administrare Publică.

1982
2   Viceprimar

 

 
3 Jalbă Ina Secretar

Colegiul de Poliție „Dmitrie Cantemir” al MAI R.M. – Facultatea de Drept;

USAI – Facultatea de Drept penal;

Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova – Administrare Publică.

1981
4 Stratu Natalia Contabil-șef

Colegiul de Economie – Facultatea Contabilitate;

Universitatea de Stat din Moldova  – Facultatea Finanțe.

1984
5 Ceban Alexandra  Specialist pentru protecția copilului

Universitatea de Stat din Moldova cu sediu în Chișinău

1981
6 Caraman Galina Specialist pe Reglementarea Regimului Funciar Universitatea Agrară in Moldova – Facultatea Horticultură. 1962
7 Portas Diana Perceptor fiscal Academia de Studii Economice a Moldovei

1986