Nr. Nume, prenume Funcția deținută Studii Anul nașterii
1  Ludmila Colesnic Primar de Mereni

Universitatea din Petroșani – Finanțe și Asigurări;

Universitatea Dunărea de Jos din Galați – Masterat Strategii și politici manageriale.

1981
2  Valentin Vieru Viceprimar

Universitatea de Stat din Moldova – Drept Economic;

Academia de Administrare Publică.

1982
3 Jalbă Ina Secretar

Colegiul de Poliție „Dmitrie Cantemir” al MAI R.M. – Facultatea de Drept;

USAI – Facultatea de Drept penal;

Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova – Administrare Publică.

1981
4 Stratu Natalia Contabil-șef

Colegiul de Economie – Facultatea Contabilitate;

Universitatea de Stat din Moldova  – Facultatea Finanțe.

1984
5 Lungu Galina Contabil

Colegiul Industrial Economic – Facultatea Contabilitate;

ASEM – Facultatea Contabilitate.

1966
6 Caraman Galina Specialist pe Reglementarea Regimului Funciar Universitatea Agrară in Moldova – Facultatea Horticultură. 1962
7 Portas Diana Perceptor fiscal Academia de Studii Economice a Moldovei 1986