Știri Locale

În satul Mereni se construieşte un complex muzeal al victimelor represiunilor politice

În satul Mereni se construieşte un complex muzeal al victimelor represiunilor politice

Un complex muzeal al victimelor represiunilor politice se construieşte în satul Mereni, raionul Anenii Noi. Complexul este gestionat de către SRL „Delia Star”, în cadrul unui parteneriat public-privat încheiat cu primăria localităţii. Proiectul a fost iniţiat de către Alexandru Postică, nepotul unor victime ale deportărilor. La 23 decembrie, au fost dezvelite primele 3 sculpturi din acest complex, transmite IPN.


Cele trei sculpturi reprezintă „familia”, „rugăciunea” şi „despărţirea”. Complexul muzeal cuprinde o suprafaţă de peste 3 hectare,  împărţită în mai multe zone. Pe acest teritoriu urmează să fie ridicate mai multe construcţii auxiliare, inclusiv o casă tipică ţărănească, a cărei construcţie deja a început. Vor fi expuse şi mijloace de transport cu care au fost transportate victimele represiunilor politice, vor fi prezentate bordeie şi alte mostre ale edificiilor în care au fost ţinuţi foştii deportaţi în Siberia şi în alte localităţi îndepărtate.

Potrivit Irinei Postica, administratorul SRL „Delia Star”, complexul urmează să ofere o imagine clară a ceea ce s-a întâmplat cu cei deportaţi, de unde a pornit calvarul şi cu ce s-a încheiat. Acesta urmează să fie un loc de pelerinaj atât pentru cei supuşi represiunilor politice, cât şi pentru vizitatorii străini. Potrivit conceptului, complexul muzeal va avea arhivă privată, săli de conferinţe, muzeu în aer liber, precum şi alte construcţii auxiliare. În anul 2014 urmează să fie inaugurată casa muzeu „Sava Postica”, în memoria unuia dintre represaţi, iar ulterior vor fi amenajate alte zone ale muzeului.

Natalia Procopii-Scobioala, directorul Casei de cultură din satul Mereni şi coordonatorul proiectului, a spus că această localitate a avut de suferit cel mai mult, deoarece satul era unul de răzeşi. Victime ale deportărilor au fost peste 600 de oameni.

Persoane care au trăit în gulaguri, şi chiar cei care s-au născut acolo, au revenit la baştina părinţilor, în satul Mereni. Aceştia au povestit cum era viaţa în Siberia, iar mărturiile lor vor sta la baza exponatelor complexului muzeal. Administraţia publică locală speră că acest complex, aflându-se la doar câţiva kilometri de aeroport, va atrage turişti din străinătate, dar şi locuitori din toată ţara.

Potrivit Valentinei Sturza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici, în anii 1941-1949 din Moldova au fost deportaţi peste 94 de mii de cetăţeni. În viaţă mai sunt 8500 de victime ale represiunilor politice. Valentina Sturza apreciază ca binevenită această iniţiativă pentru că nu lasă istoria dureroasă a ţării să fie uitată.

Iniţiativa este susţinută financiar de către Fundaţia „Soros Moldova” şi Fundaţia Culturală Europeană, care au oferit un grant de 6 mii euro. Administraţia publică-locală a oferit 4 mii de euro. Complexul muzeal se află chiar în centrul satului Mereni.

Regulile de întreţinere a animalelor domestice…


Expus spre consultare public
a!!!

Opinii și propuneri la adresa: [email protected]

R E G U L I L E

de întreţinere a animalelor domestice  pe lângă gospodăriile private în teritoriul satului Mereni.

I. Dispoziţii generale

1. Prezentele reguli sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 14, alin(2), lit.(s1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, şi au ca scop stabilirea unor norme privind modul de întreţinere a animalelor domestice, drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice locale, a conducătorilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de forma lor de proprietate, precum şi a persoanelor particulare şi au ca scop prevenirea  unui mod incorect și abuziv de întreținere a animalelor domestice pe lângă gospodăriile private,  precum și impactul respectiv asupra comunității, care atentează la ordinea sanitară în localitate, și a modului sănătos de trai în ansamblu.

 1.2. Regulile aprobate sunt obligatorii pentru toţi locuitorii satului Mereni, precum şi pentru agenţii economici din teritoriu indiferent de forma lor organizatorico-juridică.

II. Reguli de întreținere animalelor domestice pe lângă gospodăriile private.

2.1 Fiecare  locuitor al satului Mereni, are dreptul să întrețină pe lângă gospodăriile private animale domestice,  pentru necesitățile personale, în modul  corespunzător, astfel ca  aceasta să nu producă  impact negativ asupra vecinilor și a comunității în ansamblu.

2.2 Pentru întreținerea animalelor domestice proprietarul este obligat  să întreprindă acțiuni de înregistrare și vaccinare  a animalelor, în modul stabilit de legislația în vigoare a  Republicii Moldova.

2.3  Întreținerea animalelor domestice pe lângă gospodăriile private,  nu poate fi efectuată cu depășirea numerelor de capete  stabilite de   prezentul regulament.

2.4  Pe lîngă gospodăriile private în intravilanul satul Mereni, pot fi întreținute animale domestice  ce nu depășesc numărul de:

– Cabaline ( cai ) – 2 capete

– Bovine ( vite mari cornute)- 4 capete

– Porcine (porci ) – 2 capete

– Ovine și caprine( oi ) – 10 capete

– Păsări – 200 capete

– Cîini – 2 capete

2.5 Deținerea animalelor domestice și a păsărilor de curte peste numărul prevăzut în punctual 2.4, este permisă și poate  fi  realizată prin constituirea microfermelor în extravilanul localității cu respectarea legislației în vigoare.

2.5 Dejecțiile animaliere pot fi depozitate provizoriu în curțile private în modul în care să nu provoace miros neplăcut, fum, pulberi, și alte consecințe negative în volum de pînă la 5 m3.

2.6  Este interzis ca dejecțiile animaliere și apele riziduale  să fie  dirijate spre șanțuri, canale deschise, pârae și ape stătătoare.

III. Deținătorii de animale  în gospodăriile private în intravilanul satul Mereni sunt obligați

3.1 să  nu introducă în efectivele constituite(turme, cirezi), timp de cel puțin 15 zile, animale achiziționate  din alte localități. Aceste animale vor fi ținute în perioada de 15 zile, numai în gospodăriile proprii;

3.2 să întrețină animalele și adăposturile  acestora, conform regulilor sanitar-veterinare și prezentului regulament

3.3 să permită personalului sanitar-veterinar autorizat, verificarea stării de sănătate a animalelor din gospodărie și să-l sprijine în efectuarea operațiunilor sanitar –veterinare.

3.4 să respecte și să aplice întocmai, măsurile  stabilite de organele sanitar-veterinare de stat, pentru prevenirea și combaterea bolilor la animale.

3.5 proprietarul de animale și/sau păsări  de curte este obligat să efectuieze acțiuni de  dezinsecție și deratizare, ori de cite ori este necesar dar nu mai rar de 6 luni.

 3.6 se interzice creșterea în blocuri de locuințe a animalelor domestice cu excepția animalelor de companie(cîini, pisici),

3.7 se interzice în extravilan circulația nesupravegheată a cîinilor, iar cei de pază a turmelor de animale și ciobănești vor purta  jujeu sau curea cu minim 5 inele  în lanț.

IV. Răspunderea pentru  nerespectarea prezentului regulament

1.4Pentru nerespectarea  prevederilor prezentului regulament deținătorii de animale  în gospodăriile private în intravilanul satul Mereni pot fi trași la răspundere reieșind din prevederile legislației contravenționale a Republicii Moldova și anume:

Articolul 158, CCRM.  Încălcarea regulilor de întreţinere  a cîinilor, pisicilor şi altor animale

    (1) Încălcarea interdicţiilor sau a regulilor de întreţinere a cîinilor, pisicilor şi altor animale, aprobate prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale,

    -se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

    (2) Plimbarea cîinilor sau altor animale în locuri publice contrar regulilor aprobate prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale

   – se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.

2.4  Fiecare locuitor al satului Mereni, este obligat să denunțe abaterile admise de la prezentul regulament, prin aducerea la cunoștință a organelor executive ale administrației publice locale și/sau a sectorului de poliție Mereni.

Autor proiect Regulament:  Primar de Mereni  Eugeniu Salcuțan ; Consilier Igor Talmazan.

A doua editie a festivalului „Flori de Măr în Toamnă”

Duminică, 24 Iunie, a avut loc Adunarea Satului, la care sau discutat o serie de probleme de importanță locală. Prezent la eveniment, cunoscutul jurnalist, activist Oleg Brega a realizat căteva reportaje.

 A doua ediţie a festivalului folcloric “Flori de măr în toamnă” a adus multă bucurie, zîmbete şi voie bună pe meleagurile merenenilor, dar cea mai mare bucurie este că această zi frumoasă de toamnă a adunat şi mulţi oaspeţi dragi pe  “gura de rai…” cu numele MERENI, care de la mic la mare au adus în scenă nemuritoarele perle folclorice, legende, basme, date istorice, spre mîndria înaintaşilor neamului.

 Astfel, chiar de dimineată în faţa Casei de Cultura  au înflorit merii, pe tarabe au înflorit lucrările meşterilor  populari pornind  un tîrg de artizanat de zile mari (printre meşterii iscusiţi s-au întîlnit personalităţi ca: Natalia Cangea-membru al Uniunii meşterilor populari din R.Moldova, specializata în confecţionarea de suvenire şi păpuşi din pănuşe, familia Vitalie si Victoria Parlui-membri ai Uniunii meşterilor populari, specializaţi în ceramică artistică, la fel Grigore Posternac-membru al Uniunii meşterilor populari, dibace în prelucrarea lemnului, cu mîndrie s-a prezentat Semion Malai-meşter popular care dă viaţă obiectelor din fibre vegetale (lozie) baştinaş chiar din Mereni) pe feţele sătenilor au înflorit zîmbetele iar la sărbătoare au pornit a sosi oaspeţii…

 Anul acesta la Festivalul Folcloric “Flori de măr în toamnă”au participat colective folclorice, orchestre de muzică populară, ansambluri de dansuri populare din centrul Moldovei  care au adus în scenă tradiţii, legende, date istorice de la baştina lor, printre aceştea s-au întilnit: formaţia folclorică “Grădina Dorului” de la Casa raională de cultură Anenii-Noi; formaţia folclorică “Busuioc” s. Floreni; formaţia folclorică “Oleandra” s. Ţipala; formaţia folclorică “Viişoara” s. Mileştii-Mici, studioul muzical-artistic “Izvoraş” s. Chirca; formaţia folclorică “Nistrenii” s. Doroţcaia; formaţia folclorică “Haiducii”s. Costeşti; formaţiile folclorice “Legenda” şi “Vatra Satului “ s. Mereni; ansamblul de dansuri populare “Lăstăraşii” s.Dubăsarii-Vechi…toţi şi-au unit inimile şi au facut din această zi una de neuitat pentru mereneni şi pentru ţara întreagă. Mai întîi de toate s-au luat de mîini cu toţii şi au pornit cu chiote şi voie bună la o paradă a căruţelor şi a portului popular prin sat să admire de la mic la mare  frumuseţea iilor şi catrinţelor, să uimească cu penele de la pălărie şi să împărtăşească mesajul unic ce îl duce fiecare om iubitor de frumos “Pastrati tezaurul folcloric,perlele veşnic vii ale neamului nostru, păstraţi şi  portul popular şi căntecul şi inima bună…”

Ajunşi în centrul localităţii toată lumea a fost invitată la hora mare pentru bucuria şi curiozitatea celor din jur care nu-şi puteau intoarce privirea de la sutele de oaspeţi frumos îmbrăcaţi în costume populare.

În scenă s-au prezentat cum nu se poate mai bine toţi, doar au fost apreciati şi evaluaţi de specialişti în domeniu, oaspeţi de onoare ai festivităţii, reprezentanţi ai Consiliului Raional Anenii-Noi, Direcţiei Cultură, ai Administraţiei publice locale, care s-au bucurat şi au aplaudat pe durata intregului spectacol.

Mare le-a fost bucuria participanţilor cînd au devenit laureaţi ai festivalui folcloric “Flori de măr în toamna”  şi fiindcă sunt cu toţii învingători au primit fiecare cîte o diplomă de participare, au primit trofeul acestui festival-simbolul fiind un “măr ruginiu” şi care le-a fost înmînat de primarul de Mereni Eugeniu Salcuţan, cit şi cîte un colac rumen şi frumos oferit cu drag de brutăria “Doreanis&Co”din localitate.

Organizatorii acestui festival cit si APL sunt deja cu gîndul la organizarea celei de-a treia ediţii ,care tinde să fie una de excelenţă, iar participanţii ar fi bine să se gîndeasca cu ce va uimi publicul merenean peste doi ani, căci aşteptăm oameni cu inima şi sufletul mare la Mereni, unde merii înfloresc spre bucuria şi mîndria localnicilor deja de doua ori pe an: primăvara şi în a patra duminică din luna septembrie…

LA MAI MULT ŞI LA MAI MARE FESTIVAL!!!

In aceeaşi ordine de idei Primăria s.Mereni cît si Casa de Cultura aduce mulţumiri tuturor oamenilor cu suflet mare care s-au implicat în organizarea şi desfăşurarea acestui eveniment: colectivului Muzeului de Istorie şi Etnografie Mereni, administraţiei Liceului Teoretic “Emil Nicula”, administraţiei Şcolii Primare Mereni, agenţilor economici din localitate pentru sprijinul acordat:

 • D-lui Buga Ştefan, administrator “Doreanis&Co”
 • D-nei Begliţa Ludmila, administrator Casa Nunţii Moldova;
 • D-lui Balteanu Ştefan, administrator “Grand Decor”;
 • D-lui Ursu Gheorghe, adiministrator “Camfor”;
 • D-nei Baciu Lilia, administrator “MercomezLux”;
 • D-lui Istrati Victor, administrator “Salamer-Com”;
 • D-lui Bujac Leonid, administrator “AUTOCAM-SERVICE”;
 • D-lui Buga Anatolie, administrator “Inelul de aur”;
 • D-nei Salcuţan Lilia, administrator salon de frumuseţe;
 • D-lui Cîrlig Sergiu, administrator “ATTA”;
 • D-lui Costin Vladimir, administrator “Lunapi”;
 • D-lui Gnilenco Ion, administrator “Natural Dolce”;
 • D-lui Ursu Pavel, administrator “PEON-FARM”;
 • D-lui Barbaroşie Gheorghe, administrator “Plai Mereni”;
 • D-lui Creţu Gheorghe, administrator I.I “Creţu Gheorghe”.
 • D-lui Bojescu Victor, administrator I.I “Toma Ion”.

Comentariile sau sugestiile pe pagina de facebook sau pe forumul mereni.md

”Copiii sunt bogăția satului Mereni”

Anume sub acest slogan, sîmbătă, 2 iunie la casa de cultură Mereni s-a desfăşurat sărbătoarea dedicată Zilei Internaţionale a copiilor. Muzică, dansuri, steguleţe personalizate, baloane, cadouri şi multe zîmbete sunt  principalele caracteristici ale acestei sărbători. În premieră pentru toţi copiii a fost prezentat un spectacol de către copiii din cercul dramatic „Amadeus” şi a fost o surpriză apariţia lui „Pinochio” pe scenă, astfel a fost o bucurie pentru toţi să admire un ”teatru de copii pentru copii”.

Tot în această zi a adus în scenă lumea copiilor  Şcoala de Arte Mereni, care a prezentat micile talente ce cresc şi se dezvoltă în cadrul acestei instituţii spre bucuria părinţilor dar şi a satului în întregime. Coreografii Igor Ţurcanu, Victoria Lungu, Ion Baciu au ghidat apariţia în scenă a peste 100 copii care au dansat pe ritmuri diverse începănd de la vals, latino, samba, jaiff şi pînă la hora şi sîrba noastra săltăreaţă.

După spectacolul muzical toată lumea a fost invitată în faţa Casei de Cultură la o discotecă pentru copii, cu concursuri, victorine şi distracţie la maxim – toate acestea pregătite voluntar, dar cu mult drag, de tinerii din grupul „FREAKY TOYS” un grup de tineri liceeni, studenţi care vin în sprijinul APL  la promovarea acţiunilor de voluntariat şi sprijin în dezvoltarea comunităţii locale.

Graţie APL, Casei de Cultură, implicării agenţilor economici în organizarea acestei sărbători, toţi copii s-au bucurat de cea mai frumoasă şi luminoasă zi, ”o zi în împărăţia copilăriei”.

Festivalul național de Folclor „La Nistru la Mărgioara”

Duminică, 3 Iunie 2012, formațiile folclorice “Legenda” și “Vatra Satului” din localitate au participat cu  la Festivalul-Concurs național de folclor “La Nistru La Mărgioara” organizat de Secția Cultură Anenii-Noi pe malul bătrânului Nistru în satul Șerpeni. Acest festival adună bienal  toate formațiile folclorice din raionul Anenii-Noi, cât și oaspeți din întreaga țară pentru a-și etala talentele și maiestria interpretativă pe malul Nistrului, aducându-i omagiu și închinîndu-i cântece și laude acestui simbol al neamului nostru, iar anul acesta festivalul dat a fost parte integrantă al festivalului internațional “Cânta Inima” desfășurat sub patronatul Președintelui Parlamentului R. Moldova

Satul Mereni este printre puținele localități unde mai putem găsi ca promotori ai mielosului popular și tineri si vârstnici, astfel formația folclorică “Vatra Satului” a adus pe meleagurile nistrene o filă din obiceiurile noastre strămoșești – botezul pruncului, lumînări aprinse, stible de busuioc, cumetre mari și chiote la inchinatul pruncului:  “De la noi fin,de la Domnul crestin!”, toate acestea urmate de un program de cântece specifice tradiției de naștere și botez, spre bucuria și zâmbetul tuturor spectatorilor.

Tinerii din formația folclorică “Legenda” au adus publicului spectator un program artistic de  cântec dans și voie bună, căci pașii săltăreți de sârbă (aduși în scenă de coreograful Igor Țurcanu, Vadim Ciobanu și elevii acestora Ion Țiganu, Sandu Țurcanu și Ion Istrati)  au fost cu dibăcie împletiți cu cântece de dragoste, de ciobănie, iar pentru a aduce atmosfera de sărbătoare în inimile oaspeților  de toate vârstele tinerii dansatori au invitat fetele și la o “Polipancă” din bătrini. Momentul culminant nu putea fi altul decât apariția “ciobănașilor” pe vale, cu sumane și cojoace și cu fluierul la brâu, căci:

Bună-i brânza, bun e cașul / Frumușel e ciobănașul

Are în grijă oile, să nu-l bată ploile / Are-n grijă mândrele, să le pupe buzele!

Ținem să menționăm că ambele formații din satul nostru au primit laude, aplauze și aprecieri din partea juriului (reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, ai Secției Cultură Anenii-Noi), fiind decernați cu trofeul de “Laureat” al Festivalului – Concurs Național de folclor “La Nistru, la Mărgioara”.

Lipsă de locuri în Educația Preșcolară

Mereni-ul se confruntă cu o lipsă acută de locuri în unica grădiniță ce activează în sat.  La moment, ea este frecventată doar de 137 de copii cu vârstele de la 2 la 7 ani, ceea ce este insuficient, un sondaj recent a relevat că numarul copiilor în afara educației preșcolare depășește cifra de 150.

Primăria își propune extinderea numărului de locuri, prin re-profilarea actualei ”Școli de Arte” întro nouă grădiniță.

Un reportaj video la acest subiect a fost realizat de către reporterii Prime:

Peste 150 de copii din satul Mereni, raionul Anenii-Noi, se află în afara educaţiei preşcolare, chiar dacă mulţi din ei trebuie să meargă în clasa întâi. Micuţii nu au nici cele mai elementare cunoştinţe, deoarece nu au un loc la singura grădiniţă din sat. 

Indignaţi, părinţii spun că micuţii lor sunt de pe acum defavorizaţi în comparaţie cu alţi semeni – riscă să rămână în urmă la învăţătură.

Capacitatea grădiniţei din localitate este de doar 120 de locuri, însă vin peste 140 de micuţi. Potrivit administraţiei publice locale, o soluţie ar fi readaptarea şcolii de arte din localitate într-o grădiniţă, doar că pentru acest lucru se cer 2 milioane de lei. 

În acelaşi timp, mai mulţi părinţi îl acuză pe directorul grădiniţei de corupţie. 

Directorul grădiniţei nu a fost de găsit pentru a comenta acuzaţiile. În lipsa acesteia, specialistul în metodică a declarat că nu cunoaşte asemenea de cazuri.

Dascălii din clasele primare susţin că atunci când merg în clasa întâi, aceşti copii nu reuşesc să asimileze materia şcolară. În alte 230 de sate din ţară nu funcţionează nicio instituţie preşcolară.

Proiectul Complexului Muzeistic „Parcul Memoriei”

Totodată această a constituit o reacţie a faptului că pe parcursul a 20 de ani de la recunoaşterea oficială a atrocităţilor din perioada sovietică nu a fost format şi dezvoltat un asemnea muzeu.

Prin amenajarea parcului din localitatea Mereni, r-nul Anenii Noi, se înțelege organizarea unui Muzeu în aer liber al victimelor regimului comunist și al rezistenței, care va include în sine: amenajarea spațiilor verzi și a unor locuri de agrement, construcția unei case specifice perioadei interbelice și a unor elemente specifice GULAG-lui (în mărimi naturale).

Proiectul este unul de dezvoltare a insfrastructurii şi turismului, fiind totodată şi un obiectiv istoric.

Actorii interni și externi interesați în realizarea proiectului:1. Asociația Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici din Republica Moldova. Alte Asociaţii specializate.2. Administrația Publică Locală din satul Mereni Premisele de realizare a proiectului:

Lipsa în Republica Moldova a unui monument istoric complex de comemorare a victimelor  deportărilor și de prezentare a adevărurilor despre perioada menționată (1940 – 1953)

Potențiali parteneri1.Fundații de cercetare şi protecţie a patrimoniului istoric şi cultural.2.Ministerul Mediului, Ministerul Culturii3.Instituţii Universitare.4.Alte muzee de aceiași natură de peste hotare (ex. Romania, Complexul Muzeistic ASTRA)

Factori de risc1. Lipsa interesului din partea investitorilor2. Birocrația restrictivă. 

Principalii beneficiari ai proiectului1.Turiștii din țară2.Turiștii de peste hotare3. Locuitorii satului Mereni4. Cercetătorii5. Tinerii 

Principalele beneficii ai proiectului1. Creşterea numărului turiştilor în zonă,2. Sporirea capacităţilor de prestare a serviciilor de odihnă în cadrul turismului rural3. Creşterea locurilor de muncă4. Creşterea nivelului de trai5. Dezvoltarea economică a localităţii6. Creşterea volumului defalcărilor către bugetul de stat, bugetele raional şi local 

În aproximări generale, proiectul dat se estimează la suma de 3150000 lei—Costul privind amenajarea terenului (3,1ha)  – 2100000 lei—Costul construcţiilor  – 800000 lei Necesitatea investiţiei într-o astfel de locaţie este determinată de: 1. Specificul amplasării locației;2. Lipsa unor complexe de asemenea natură cu privire la comemorarea victimelor represiunilor politice;3. Dezvoltarea turismului în Republica Moldova cât și în localitatea Mereni și dezvoltarea potențialului istoric, dezvoltarea infrastructurii sătești;4. Amplasarea locaţiei într-o zonă ușor accesibilă 

Rentabilitatea și eficiența proiectului după realizare:

În cazul realizării acestui proiect rentabilitatea urmează a fi una maximă, aceasta se va edifica prin dezvoltarea infrastructurii locale, crearea unui centru cultural istoric unic în felul său, promovarea turismului rural, crearea de noi locuri de muncă, etc.

Transfer de experienţă: Primarul german Volkmar Kunze, în vizită în satul Mereni

Primarul oraşului german Zeitz Volkmar Kunze, invitatul special al seminarului „Descentralizarea în administraţia publică locală”, organizat de Asociaţia Primarilor şi Consilierilor Liberali (APCL), în parteneriat cu Fundaţia Friedrich Naumann, a efectuat astăzi o vizită de documentare în satul Mereni, raionul Anenii Noi. 
Oaspetele german, însoţit de primarul liberal al localităţii, Eugen Salcuţan, de viceprimar şi localnici au vizitat primăria, muzeul şi biserica din localitate, care l-a impresionat prin arhitectura deosebită. Totodată, primarul german Volkmar Kunze a remarcat faptul că structurile administraţiei publice locale din Republica Moldova se deosebesc de cele ale unei primării din Germania din mai multe puncte de vedere. Cei doi primari au reuşit să facă un schimb de opinii şi transfer de experienţă privind proiectele sociale implementate, inclusiv acţiunile care urmează a fi realizate pentru creşterea nivelului de trai a cetăţenilor. 

În scurtele pauze pe care le avea în cadrul seminarului organizat pentru primarii liberali, primarul german Volkmar Kunze ne-a vorbit despre impresiile sale referitoare la vizita în Republica Moldova.

– Domnule Volkmar Kunze, sunteți pentru prima dată în Republica Moldova. Ce părere aveți despre țara noastră?

La tot ce am văzut, de fapt ce am reuşit să văd, m-am uitat cu ochi de primar. Personal pun  accent pe respectarea structurii urbane, indiferent de schimbarea produsă, aceasta nu ar trebui să afecteze întreaga structură. Mi-a plăcut ce am văzut la Mereni. Am rămas plăcut impresionat de muzeul din localitate şi de mândria cu care doamna directoare povestea despre acest muzeu. Totodată, am fost uimit să aflu că nu se percepe o taxă de intrare în muzeu, localnicii vin gratis când doresc şi din acest considerent am făcut o donaţie în fondul acestui muzeu. Biserica este foarte frumoasă, se simte şi se vede că acolo este sufletul oamenilor. Vreau să vizitez şi Catedrala din Chişinău. Ştiu că aveţi foarte multe locuri frumoase în Republica Moldova şi sper să reuşesc să vizitez cât mai multe.

– Referitor la experienţa germană în administraţia publică locală, un primar are dreptul la vot în consiliul local?

Desigur. Suplimentar, primarii germani mai au şi un drept de veto, un drept excepţional pentru cazurile în care primarul are îndoieli că decizia consiliului este una corectă sau că aceasta ar putea cauza falimentul unei structuri. În aceste cazuri, primarul poate bloca respectiva decizie, iar consiliul urmează să o revizuiască de câte ori e nevoie, până se ajunge la un consens. Totodată, primarii germani au şi atribuţii exclusive, iar consiliul nu are niciun drept de implicare, deoarece acestea sunt sarcini exclusiv ale primarului.

– Prin ce se deosebeşte o primărie din Germania de o primărie din Republica Moldova?

În primul rând, ceea ce m-a uimit cel mai mult este durata mandatului primarului. În Republica Moldova este de 4 ani şi nu cred că e prea bine, deoarece primarul nu are şanse reale să vadă rezultatele finale ale proiectelor demarate. În Germania însă primarul are un mandat de 7 ani, iar dacă decide să candideze pentru al doilea mandat de primar şi câştigă alegerile atunci are deja 10 ani de conducere la primărie. Cred că este normal, căci în 7 sau 10 ani de mandat, localnicii reuşesc să vadă ce ai făcut, ce ţi-a reuşit şi ce nu, dar în 4 ani e cam complicat.

– La ce vârstă poate candida un tânăr german la funcţia de primar?

Tinerii care au împlinit 21 de ani pot deja candida la funcţia de primar, doar că avem o limită de vârstă. La funcţia de primar poţi candida până la 65 de ani şi în cazul în care câştigi alegerile, atunci la vârsta de 68 de ani trebuie să depui mandatul.

– Cum vă par drumurile în Republia Moldova?

Să ştiţi că aveţi drumuri bunişoare. Spre deosebire de Republica Moldova, unde se alocă o anumită sumă de bani în fiece an pentru drumuri, în Germania aşa ceva nu este. Timp de o anumită perioadă se adună o sumă de bani şi apoi se alocă pentru reparaţia drumurilor. Aceasta se întâmplă o dată la câţiva ani.

– Domnule primar, se planifică stabilirea unor relaţii de prietenie între localitatea germană unde sunteţi primar şi satul Mereni?

Desigur, atât Germania, cât şi Republica Moldova sunt ţări care urmăresc realizarea vectorului european. Avem deja stabilite relaţii de colaborare cu Asociaţia Primarilor şi Consilierilor Liberali. Pentru început ar trebui să stabilim nişte relaţii de prietenie cu administraţia publică locală din satul Mereni. Consilierii noştri vor veni în vizite pentru schimb de experienţă în Republica Moldova şi respectiv consilierii din Mereni vor veni în Germania, în localitatea unde eu sunt primar.

articol preluat: pl.md

Vizită de lucru la Primăria satului Mereni

În  cadrul  acestei  întrevederi  s-a  discutat implicarea  administrației  publice  locale  în crearea  zonelor  de  agrement  pentru  tineri. Primarul  a  subliniat  faptul  că  tinerii  din Republica  Moldova  demonstrează  un  mare  activism  şi  responsabilitate  socială,  fiind  implicaţi  în  multe  activităţi  de  voluntariat. Deasemenea,  a  recunoscut  că  este  o  situație  rea  la  nivelul  școlarizării  și  anume datorită  acestor  tineri  activi  putem  spera  într-un  viitor  prosper.
Printre  proiectele  planificate  cu  privire  la  zonele  de  agreement,  în  timpul  cel  mai  apropiat  Primarul  va  îndeamna  toți  locuitorii  satului  să  participle  la  punerea  în  aplicare  a  unui  proiect  pentru  copii,  si  anume  construcția  unor  terenuri  de  joacă.  Deasemenea  se  află  în  etapă  de  desfășurare  proiectul  cu  privire  la  deschiderea  unei  noi  grădinițe,  așteptîndu-se  transferul  de  bani  pentru  expertiză  (220.000  lei)  după  care  va  urma  faza  de  proiectare  (150.000lei),  iar  în  total  sunt  alocați  300.000  mii  lei  pentru  o  gradiniță  cu  o  capacitate  de  90  de  locuri.  Primarul  satului  Mereni  are  un  șir  de  proiecte  pe  care  va  încerca  să  le  pună  în  aplicare,  printre  care  se  numără  :  deschiderea  unei  scoli  de  hipism,  amenajarea  unui  parc  cu  zona  wi-fi,  interzicerea  pașunatului  în  spațiile  verzi  din  Mereni, organizarea  caravanelor  pentru  familiile  social  vulnerabile

Deasemenea, tinerii deputaţi au dus un dialog interesant cu consilierul Natalia Procopii. Au fost duse discuţii cu privire la implicarea și dorința tinerilor de a face schimbări; s-a atins tema reformei învăţămîntului în RM şi s-a discutat tema ONG-urilor din Mereni.
În cadrul discuţiilor purtate primarul Eugen Sacultan a dat sfaturi folositoare tinerilor deputați, menționînd că sunt o elită de tinerilor și că pe parcursul întregii loc activități trebuie să de-a dovadă de același altruism, dedicație și solidaritate.

articol preluat parlamentultinerilor.md

Refugiații primesc apartamente la Mereni

La eveniment au participat Vice-prim-ministrul Republicii Moldova Mihai Moldovanu şi Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei . Valentina Buliga, împreună cu Ambasadorul UE . Dirk SchubelPrimarul satului MereniEugen Salcuţan şi Directorul adjunct al Biroului Migraţie şi AzilDirectorul Direcţiei Refugiaţi, în cadrul MAI, Ecaterina Silvestru. “Fără suportul entiziastic al primarilor şi consiliilor din satele Mereni şi Răzeni, care au oferit clădirile ruinate UNHCR, pentru a fi renovate în apartamente, acest proiect pilot privind locuinţele, nu ar fi fost posibil de realizat,” a spus dl Peter KesslerReprezentantul UNHCR

Patru familia refugiate din Rusia, Armenia, Palestina şi Sudan au primit cheile simbolicede la apartamentele reconstruite în Mereni, localitate situată în apropiere de capitala Chişinău. A doua clădire ruinată, din satul Răzeni, raionul Ioloveni, care a fost reconstruită de UNHCR, urnează să fie transmisă în folosinţă luna viitoare.

Mereni, primul sat cu registru de acte locale

Mereni, primul sat cu registru de acte locale

Dupa ce jumătate de an în urmă s-a făcut remarcat prin inaugurarea primului serviciu de taxi sătesc din Moldova, comuna Mereni din raionul Anenii Noi și-a lansat in premieră pentru localitățile rurale propriul registru electronic de acte. „Sperăm ca astfel oamenii din localitate să aibă acces mai rapid la informația despre activitatea administrației locale și, de ce nu, să participe mai activ in procesul decizional”, a declarat Eugen Salcuțan  primarul de Mereni.

Transparență mai mare in activitatea autorităților

In același timp, edilul recunoaște că o transparență mai mare semnifică și un control mai riguros asupra deciziilor luate de autorități. Or, in registru vor fi afișate toate hotărârile primăriei și ale consiliului local. Totodată, prin intermediul acestui portal cetățenii pot obține și răspunsuri la petițiile lor, fără a fi in sat sau chiar in țară.

Reportaj:

Surse:

adevarul.ro

http://www.actelocale.md/

http://www.actelocale.md/primaria.php?l=ro&idc=496&blogger_id=496