Biserica cu hramul ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”

Conform unor surse, biserica de lemn cu hramul „Sfînţii arhangheli  Mihail şi Gavriil” din Mereni a fost ridicată în anul 1797.

Actualmente, aceasta este înscrisă in registrul monumentelor istorice aflate sub protecția statului. Este o filă vie de istorie; a fost închisă în noiembrie 1963, însă lucrurile din interiorul ei s-au păstrat neatinse. E drept că geamurile  au fost stricate, iar în storojca bisericii (casa parohială – n.n.) a fost deschisă poşta satului. A mai fost dărîmat un perete şi pe locul cela s-a făcut un garaj al colhozului.

Dupa multe suferințe biserica din localitate avea sa inceapă o nouă viață, în 1978 aici a lucrat o echipă de constructori veniţi de la Odessa. Ei s-au ocupat atât de interiorul cât şi de exteriorul bisericii, ca astăzi să putem găsi un lăcaș de valoare pentru enoriașii localității, un monument arhitectural unic cu pereți frumos pictați, cu un număr impresionant de  icoane, sfeșnice, vase sfinte, candele, clopote ce-i conferă o aură specifică.

Biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a fost redeschisă în 1989, prima liturghie săvârşindu-se în Duminica Floriilor. În ograda bisericii putem vedea mai multe morminte și pietre funerare vechi, pe care putem descifra că aici au fost înmormântați slujitori ai bisericii, diaconi, dascăli.