MERENI

Caută
Close this search box.
  1. Mormântul Comun al Ostașilor
  2. Complexul Monumental ”Trei Meri”
  3. Troița Memoriei Victimelor Represiunilor Regimului Comunist
  4. Moara cu Aburi
  5. Monumente Arheologice

Mormântul Comun al Ostașilor

„Mormântul Comun al Ostașilor” este un  monument instalat în anul 1980, în memoria sătenilor căzuţi în cel de-Al Doilea Război Mondial: aici sunt înhumate osemintele celor căzuţi în război. Pe faţada Monumentului sunt încrustate numele celor 112 mereneni căzuţi în război.

Complexul Monumental „Trei Meri”

Situat în parcul central al localităţii, acest loc se mai consideră „Vatra Satului”. Această compoziţie monumentală a fost ridicată cu ocazia împlinirii a 500 de la prima atestare documentară a satului Mereni. Aici este locul unde a fost înmânat documentul asupra moşiilor localnicilor de atunci, de către Ştefan Voievod. Iniţial aici a fost descoperită doar piatra comemorativă Mereni 1475, iar în anul 2010 a fost instalată şi construcţia din piatra „Trei Meri”.

Troița Memoriei Victimelor Represiunilor Regimului Comunist

Una din măsurile prin care puterea sovietică a instaurat teroarea şi frica generală în ținuturile basarabene au fost deportările în masă. Satul Mereni pe acele timpuri nu a fost ferit de cumpăna grea, soarta deportărilor au avut-o peste 85 de familii de consăteni oneşti şi harnici, nevinovaţi, care, trecând prin calvarul deportării, s-au pierdut ori au supravieţuit cu greu. Troiţa în memoria victimelor represiunilor regimului comunist adună în tot anul la liturghie de pomenire a acestora sute de enoriaşi.

Moara cu Aburi

La răscrucea secolelor XIX-XX, în Mereni, cea mai performantă moară era cea a lui Profir E. Rejep, întreprindere construită între anii 1905-1907. Această moară se deosebeşte de restul morilor prin faptul că era cu aburi, înzestrată cu utilaj performant adus din Germania. Actualmente moara a mai suferit schimbări la nivelul de exterior, dar la etajul doi al imobilului s-au păstrat inventarul, recuzitele morii cu aburi de odinioară, astfel, acest monument istoric este înscris în registrul monumentelor protejate de stat. Astăzi această moară este funcţională, prestând servicii de morărit şi reabilitând o veche şi frumoasă tradiţie de „coacere a colacilor de nuntă, botez, înmormîntare” pentru comunitate, dar și pentru satele vecine.

Monumente Arheologice

Primii oameni pe moşia satului Mereni au apărut în vremurile preistorice. Cele mai vechi urme de locuire umană sunt documentate cu circa şase mii de ani în urmă. Începând cu mileniul IV î. Hr., pe pămîturile Merenilor s-au perindat, în căutare de păşuni, păstori nomazi veniţi din stepele euroasiatice. De la aceste triburi aici au rămas mai multe movile de pămînt, în cadrul cărora se află morminte umane.

Primele peregheze arheologice pe moşia actuală a satului Mernei au fost efectuate în anul 1975 de către Gheorghe Postică, care a descoperit aici patru aşezări din perioada daco-romană – sec.II-IV î.Hr., o aşezare din epoca bronzului – sec. XVI-XII î.Hr., şi a înregistrat 13 cimitire tumulare (movile din pământ) cu înmormântări din mileniile IV- III î. Hr., sec. IV-III î. Hr, sec. II-IV î. Hr. Şi sec. X-XII. În preajma Merenilor au mai fost înregistrate 4 movile de pământ aflate azi în afara moşiei Merenilor, dar care până în anii 60 ai sec. XX au aparţinut acesteia.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *