Educație

Biblioteca Publică

Biblioteca Publică

Biblioteca Publică din s. Mereni a fost fondată în aul 1953 ca o instituţie cu menire culturală şi informaţională. Îşi are sediul la etajul doi al Casei de Cultură Mernei, pe o suprafaţă de 98 m2. Fondul de cărți actual este de 29.381 exemplare (titluri) organizate în compartimente:

 1. Istorie
 2. Drept
 3. Filozofie
 4. Religie
 5. Enciclopedie
 6. Dicţionare
 7. Economie
 8. Medicină
 9. Cultură
 10. Cărţi pentru copii

Biblioteca Publică Mereni în colaborare cu Casa de Cultură, participă la concursurile organizate de secţia Cultură Anenii Noi: „Miss Smărăndiţa”, „La izvoarele înţelepciunii” cât și organizează o serie de acţiuni locale pentru a familiariza beneficiarii cu vastele orizonturi ale cărţii: „Eminescu – un geniu al vremii” – sărbătoare închinată zilei de naştere a marelui Eminescu, „Moldova mea – vatra străbună” – serata închinată sărbătorii naționale „Limba Noastră cea Română”, „Ziua bunicuţelor” – serata literară unde sunt omagiate bunicile de către nepoţeii lor.

Cenaclul literar „Ars poetica” – este un cerc de creație al copiilor talentați – aici ei vin pentru a-şi dezvolta aptitudinile lirice, scrie poezii, discuta despre creaţia multor lirici ai neamului, deprinde arta oratorică etc.

Liceul Teoretic „Emil Nicula”

Liceul Teoretic „Emil Nicula” Populare

Prezentare/Istoria liceului:

   În 1946 s-a trecut la învățămîntul de 7 clase. În 1951 la cel de 10 clase, în 1961 – la cel de 11 clase. Satul crește mereu și la 1859 număra deja 1.810 oameni. Cînd Imperiul Rus a hotărît în 1897 să facă un recensămînt special numai în localitățile, care depășesc numărul de 500 de locuitori, s-a constatat că în Mereni viețuiau la acel moment 2.939 de locuitori.
    Merenii se numără printre primele localităţi rurale, în care, în 1836 şi 1842, s-au deschis şcoli bisericeşti parohiale. Apoi, în 1876, aici s-a deschis şi o şcoală populară de o singură clasă, care pe 23 apr. 1884 se transformă în şc. ministerială.În 1933 din 1.004 copii de vîrstă şcolară numai 293 au fost înscrişi în cataloagele şcolii. În 1938 a fost întemeiată şi o şcoală ţărănească, în fond, de alfabetizare. Elevii cei mai disciplinaţi au fost stimulaţi cu o excursie cu la Chişinău. Ei au vizitat depozitul de armăsari, tauri şi berbeci, şcoala ţărănească superioară de la Costiujeni şi Muzeul Naţional, Fundaţia Culturală, Institutul social Român şi Şcoala normală de băieţi „Mihai Viteazul”.În 1946 s-a trecut la învăţămîntul de 7 clase. În 1951 la cel de 10 clase, în 1961 – la cel de 11 clase. Acum în sat funcţionează Liceul Teoretic ,,Emil Nicula” . 

Victor Ladaniuc, Localităţile Republicii Moldova

Școala de Arte

Școala de Arte

Înființată:  1-Februarie-1993

Telefon: 0-265-54-277

Limba de instruire: română

Regimul de lucru: 13:00 – 18:00

Instituția își propune promovarea și susținerea tinerei generații în formarea competențelor muzicale, artelor plastice și coreografiei, promovarea valorilor spirituale și culturale ale neamului, păstrarea tezauruil național.

Activități:

 • Compartimentul muzică: pian, acordeon
 • Compartimentul coreografie: dans modern, dans popular
 • Compartimentul de artă plastică

Angajați (2012)

NrNumele/PrenumeleFuncția/Studiile
1Lupan NataliaDirector Interimar, profesor arte plastice, UTM 2000
2Palaș ElinaProfesor Pian / Universitatea „A.Russo” Bălți 1998
3Lungu ElenaProfesor Pian / Colegiul „Ștefan Neaga”
4Lungu VitalieProfesor Solfegiu și Teoria Muzicii / MSA 1999
5Țurcan VictorAcompaniator / „E. Sîrbu” 1972
6Țurcan IgorProfesor Dans Popular
7Lungu VictoriaProfesor Dans Modern
8Rotaru ConstantinProfesor Acordeon / „A. Russo” 1987
Grădinița de Copii nr. 2 „Andrieș”

Grădinița de Copii nr. 2 „Andrieș” Populare

Grădinița a fost construită în 1978 și este situată pe strada Daciei nr. 3. Este subordonată Direcției Raionale de Educație. Efectuează educația și instruirea copiilor de la 2 la 7 ani în limba română.

Repartizarea pe grupe de vârstă are loc în felul următor:

GrupaEducatorNumăr copii
Grupa IMocate Lilia21 copii
Grupa IIBruma Ala22 copii
Grupa IIIBaciu Natalia25 copii
Grupa IVBîzgu Ludmila26 copii
Grupa VPisarenco Diana24 copii
Grupa VIBîrcă Mariana27 copii
Grupa VIIPisarenco Zinaida27 copii
Grupa VIIIMoraru Tatiana26 copii
Grupa IXPerju Galina20 copii

Completarea grupelor cu copii se efectuează de către comisia formată de către Primărie.

Regimul de lucru: 07:30 – 18:00

Cadre didactice:

Nr.Nume, prenumeFuncțieStudii
1Costin LuciaDirector Universitatea de Stat din Moldova, pedagogie
2Vlas ElenaMetodistInstitutul Pedagogic din Tiraspol
3Bîrcă MarianaEducatorUniversitatea Pedagocică „Ion Creangă” din Chișinău
4Bîzgu LudmilaEducatorUniversitatea Pedagocică „Ion Creangă” din Chișinău
5Pisarenco DianaEducatorUST din Tiraspol cu sediul în Chișinău
6Mocate LiliaEducatorColegiul Agro-Industrial, recalificare 
7Perju GalinaEducatorUST din Tiraspol cu sediul în Chișinău
8Moraru TatianaEducatorȘcoala Pedagogică din Chișinău
9Bruma AlaEducatorUniversitatea de Stat din Chișinău
10Pisarenco ZinaidaEducatorUST din Tiraspol cu sediul în Chișinău
11Baciu NataliaEducatorȘcoala Pedagogică din Chișinău
12Toma GalinaLuc. muzicalȘcoala muzicală din Soroca