Anunțuri

Informație Populare

Primăria satului Mereni, raionul Anenii Noi, informează că  în urma examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în relații funciare și cadastru, comisia de concurs a admis la concurs următorii candidați :

  • Rîbac Ludmila
  • Brad Vasile

Proba scrisă se va desfășura la data de 16.03.2021, ora 13: 00:

Proba interviu se va desfășura la data de 16.03.2021, ora 15: 00.

Anunț

Anexă la dispoziția nr.37, din 08.05.2020

ANUNȚ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie privin modificare unor tarife

APL Mereni  din 08.05.2020

Administrația Publică Locală Mereni iniţiază, începând cu data de 08.05.2020, consultarea publică a proiectului de decizie privind modificarea taxei pentru colectarea deșeurilor menagere. Scopul proiectului este îmbunătățirea managementului de colectare a deșeurilor menagere precum și încurajarea colectării separate a deșeurilor reciclabile. Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie în cauză este determinat de lipsa de echitate a taxei actuale pentru colectarea deșeurilor menagere din localitate precum și de dificultatea verificării persoanelor care se folosesc de serviciu de colectare a deșeurilor fără achitarea taxei pentru colectarea deșeurilor. Prevederile de bază a proiectului de decizie constă în anularea taxei de 30 lei pe lună pentru persoanele fizice, introducerea taxei de 100 lei/m3 și colectarea deșeurilor menagere doar în saci personalizați cu emblema Eco-Mereni, prețul căruia va fi inclus în tarif. Sacii vor fi distribuiți de IP Eco-Mereni în momentul achitării taxei pentru colectarea deșeurilor. Astfel, noul sistem de tarifare va fi aplicat după principiu „Plătești pentru cât arunci” iar costul colectării va fi în funcție de gradul de conștientizare privind poluarea mediului înconjurător. Beneficiarii proiectului de decizie sînt persoanele fizice și juridice care domiciliază sau activează pe teritoriul satului Mereni. Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt:

1. Stabilirea unui tarif echitabil pentru colectarea deșeurilor menagere.

2. Reducerea semnificativă a cantității deșeurilor depozitate.

3. Încurajarea și stimularea colectării selective a deșeurilor.

4. Valorificarea deșeurilor reciclabile

5. Minimizarea impactului negativ asupra mediului prin stimularea colectării selective și valorificarea deșeurilor reciclabile.

6. Creșterea gradului de conștientizare a populației privind gestionarea eficientă a deșeurilor.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate de către locuitorii satului Mereni pînă pe data de 25.05.2020, pe adresa electronică: [email protected], la numărul de telefon 069477752 sau pe adresa primăriei satului Mereni, str. Ștefan cel Mare 93. APL Mereni

        

.

  

 

APL Mereni                             

Anunț

Primaria Mereni vă anunță că în legătură cu situația epidemiologică a infecției COVID-19  se sistează audiența cetățenilor. Populația se va adresa prin intermediul telefonului. Vă rugăm să apelați doar în caz de urgență la telefoanele:

Vieru Valentin         Primar    069477752 pers

Stratu Natalia        Contabil șef     067657690 ; 54-306

Ceban Alexandra   SPC- 067488878; 54-329

Benderscaia Zinaida   A.S.    067488878; 54-329

Caraman Galina    Specialist 067310043 ; 54-329

Portas Diana Preceptor fiscal  067310043; 54-329

Coșarca Elena         Specialist  067191920, 54-328

Davidenco Radu     Poliția      060301803

Adresare.

Stimați consăteni,cu privire la situația epidemiologică a infecției COVID-19 și  în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății copiilor din comunitate, primaria Mereni vine cu o rugăminte către toți consătănii în special cei reveniți de peste hotare să fie cît mai prudenți respectînd reguluile de vigoare și contactul cu  aglomerația publică. Pe aceasta cale vă mulțumim pentru înțelegere, sperăm la o conlucrare cît mai strictă și vă urăm sănătate multă.

Invitație la Dămuc

La invitația primarului comunei Dămuc jud. Neamț, Primaria Mereni împreună cu ansablul etnofolcloric „Haiducii” și scriitoarea dna Craciun Galina a avut onarea de a reprezenta comunitatea noastră la spectacolul dedicat zilei de 8 martie cu genericul „A venit aseară mama”, pe această cale mulțumim pentru invitație și ospitalitate primarului comunei Dămuc dlui Anton Covasan.

Invitație agenților economici a satului Mereni. Populare

Stimați agenți economici din s. Mereni, Primaria Mereni vă învită joi 13.02.2020, ora 10.00 în incinta Liceului Teoretic „Emil Nicula” s. Mereni la întîlnirea cu președintele raionului dnul Vicol Ion și specialiști din cadrul Consiliului Raional Anenii Noi. Scopul întîlnirii este identificarea problemelor și dificultăților întimpinate în timpul activitățiilor dumeavoastră. Vă mulțumim mult pentru receptivitate.

     Stimați colegi, Cu prilejul sărbătorii profesionale, îmi exprim tot respectul şi gratitudinea pentru munca Dvs. această zi este modalitatea  de a-mi exprima recunoştinţa, aprecierea şi sprijinul pentru autorităţile publice locale. Este un gest extrem de necesar mai ales în aceste timpuri dificile, cînd volumul problemelor cu care Vă confruntați zi de zi este mult mai mare decît resursele de care dispuneţi și care nu întotdeauna acoperă necesităţile existente , Vă adresez sincere urări de bine și sănătate și vreau să-i felicit pe toți acei care au îmbrățișat această profesie – funcționari  și specialiști din cadrul administrației publice. Vă mulțumesc pentru munca și devotamentul zilnic, și vă doresc în continuare mult succes întru realizarea obiectivelor stabilite și a angajamentelor asumate față de cetățeni.

 Cu mult respect                   

Primar de Mereni                                                 Vieru Valentin  

Iluminat stradal

Dragi mereneni,

primăria Mereni informeză doritorii de a instala gratuit corpuri de iluminat stradal la domiciliu sunt așteptați cu buletinul de indentitate la primărie, pentru a depune o cerere.