MERENI

Caută
Close this search box.
 1. Ansamblul Etnofolcloric ”Haiducii”
 2. Formația folclorică ”Legenda”
 3. Formația folclorică ”Vatra Satului”
 4. Alexandru Mamot
 5. Tamara Moraru
 6. Ion Mardari
 7. Dora Cebotari
 8. Familia Ciobanu
 9. Fanfara ”Chirilencii”
 10. Ansamblul de dansuri populare ”Tinerețea”
 11. Cenaclul literar de copii ”Poetica”
 12. Artiști Amatori

Caracteristica de creație a formației folclorice model ”Legenda”

 Formaţia folclorică „Legenda” a fost organizată in anul 2000. Participanţii  formaţiei au vîrsta între 14-20 ani, sunt tineri şi tinere îndrăgostiţi de muzică populară,de folclor, tradiţii, obiceiuri şi datini ale neamului. În  perioada de activitate formaţia  “Legenda” culege din nesecatul izvor folcloric un şir de cîntece  vechi de genuri diferite, obicee de nuntă, petrecerea recruţilor în armată, care apoi au fost incluse în programe artistice. Această formaţie a participat la diverse Festivaluri folclorice din raioanele vecine.

Festivaluri folclorice:

– “Faur” 2002-2003 (Dubăsarii-Vechi, r. Criuleni)

– “La Nistru la mărgioara” (s. Doroţcaia, r. Dubăsari)

– “Florile dalbe” (Anenii Noi)

– “Copilărie -n haine de sărbătoare” (Opera Națională din Chișinău)

– “La poale de codru” (Căpriana, r. Srăşeni)

Formaţia folclorică “Legenda” a participat cu success la diverse Festivaluri şi manifestări culturale organizate de secţia culturală Anenii Noi:

 • „La Nistru la margioara” – 4 editii
 •  „Cîntecele nemuririi”
 • „Florile dalbe”

Emisiuni televizate:

 • „Baştina” – Moldova 1
 • „La noi acasă” – Moldova 1

Manifestări culturale Republicane:

 • „Sărbătoarea Naţională a Vinului”  (3 ediţii)
 • Concert festiv dedicat 20 ani de la proclamarea independenţei R. Moldova –  PMAN

Formaţia folclorică  „Legenda” şi  „Model” au ca scop creşterea în continuare a măiestriei interpretative şi îmbogăţirea repertoriului cu noi perle ale folclorului autentic.

Formaţia folclorică cu titlu model “Vatra Satului”

A fost infiinţată în anul 1991 pe lîngă Casa de cultură Mereni, de către doamna Tamara Moraru , care pe atunci fiind  studentă  la colegiul de artă “Elena Sîrbu” din or. Soroca a organizat o şezătoare cu oamenii din satul Mereni, pe scena Casei de Cultură  în faţa comisiei de examinare, şi astfel, a susţinut examenul de diplomă, dar, şi a dat un imbold multor oameni prezenţi pe atunci la şezătoare să ducă mai departe frumosul cîntecului şi tradiţiile populare.

Unindu-se aceştia  formează formaţia folclorică, care a devenit mai apoi o formaţie cu titlu model în R. Moldova “Vatra Satului”. I-a unit dragostea de cîntec, dorinţa de a se manifesta, dar şi grija de a scoate din anonimat folclorul autentic.

Pe parcursul activităţii sale formaţia a adunat în palmaresul său multe premii, diplome, menţiuni, ce demonstrează munca cu abnegaţie şi truda de zi cu zi în selectarea, adunarea şi promovarea pierlelor  folclorice. Dintre multele participări ale formaţiei  la festivaluri, concursuri raionale, republicane şi internaţionale putem menţiona:

 • Festivalul tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă “După datina străbună” or.Constanţa, Romania 2003
 • Festivalul folcloric din or. Tulcea, Romania 2000
 • Festivalul tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă “V-am ura, v-am tot ura” Filarmonica Națională, Chişinău 2005
 • Festivalul folcloric “La Nistru la mărgioară”
 • Festivalul folcloric “Florile Dalbe” or.Anenii-Noi

    Toate acestea se datorează dragostei şi dorinţei conducătorilor acestei formaţii de a ridica la cel mai înalt nivel măiestria interpretativă, artistismul-acestea sunt Tamara Moraru (1991-2004), Cebotari Dora (2004-2012), Ciobanu Dana (2012) cît şi fiecărui membru în parte.

Alexandru Mamot – fondator și executor al formației folclorice

 Absolvent  al  colegiului  de muzică “ Ştefan Neaga” în anul 1970 îşi îcepe activitatea la Casa de  Cultură în cadrul orchestrei de muzică populară “Pereniţa”. În acelaşi an  organizează orchestra de muzică uşoară “Iolanta” care devine  laureat a concursului republican „Chitara şi trompeta “1973 or. Balti şi „ Cîntecul”1974 or. Tiraspol.

Ca muzician şi solist al orchestrei îşi lansează cîteva piese muzicale proprii: “Vino”,”De mă iubești tu spune-mi”,” Cu Anul  Nou”. În anul 1975 este numit director a Casei de Cultură, fiind pasionat de muzică reuşeşte să organizeze mai multe formaţii artistice. În 1994  colectivul artistic condus de  A. Mamot participă la Festivalul Internaţional Folcloric a Ţărilor latine din Tulcea, România.

În  anul 2000 la cei 30 de ani de activitate scenică organizează serata de creaţie “ A. Mamot şi prietenii lui”, fiind pe larg oglindită de “TV Moldova”, la fel,  în acest an  dmn-ul   A. Mamot fondează formaţia folclorică “Legenda” care mai apoi primeste titlul de formație folclorică “model”.

Pe parcursul activităţii sale dmn-ul A. Mamot devine premiant a multor festivaluri şi concursuri, participă în  viaţa de zi cu zi a satului, raionului şi republicii  (membru a echipei T VC (Anenii Noi), consilier raional, membru al Biroului Republican al Sindicatelor lucrătorilor din cultură).

Valorificînd cu grijă muzica populară, folclorul ca muzician ,interpret în aceşti ani de muncă creatoare se daruie frumoasei îndeletniciri de a altoi sufletele oamenilor prin cîntec şi voie bună.

Caracteristica de creație – Tamara Moraru

Nascută în 1959 într-o familie de ţărani, de mică a visat sa fie pe scenă, însă pentru a-şi vedea visul împlinit a parcurs o cale lungă şi anevoioasă, astfel, din 1974-1987 a activat ca solistă în taraful de la Casa de Cultură, condus pe atunci de Gh.Ciobanu. Mai apoi a urmat cursurile de la școala de iluminare culturală E.Sîrbu, din or. Soroca (specialitatea metodist-organizator).  

Din anul 1991-2004 a fost conducător artistic al formaţiei folclorice “Vatra Satului”, formaţie care a avut din start succese la diverse festivaluri naţionale şi internaţional, şi chiar au ajuns sa înregistreze la Casa Radio un program de cîntece folclorice, pascale, colinde autentice.

În această perioadă Tamara Moraru progresînd şi ca solistă a participat la diferite concursuri şi festivaluri raionale, republicane, unde a fost premiată cu diplome  şi menţiuni, dintre acestea se pot enumera:

– Festivalul Folcloric ”Tamara Ciobanu”

– Festivalul Maria Dragan În viata culturală a satului Mereni numele Tamara Moraru a fost din totdeauna înconjurat de aplauze şi cuvinte de admiraţie, pentru că a fost şi  este un adevărat promotor al valorilor noastre culturale, a cîntecului şi mielosului popular, fapt ce o motivează să se reîntoarcă cît mai des pe meleagurile dragi (chiar dacă este plecată peste hotarele ţării)

Caracteristica de Creație – Ion Mardari

 Născut în anul 1984, a iubit  de mic cîntecul şi frumosul, astfel fiind o fire artistică  şi  înzestrat cu o voce caldă şi melodioasă. A  început  să studieze  de la vîrsta de 10 ani la Şcoala de Arte din sat (clasa acordeon), pe care a absolvit-o cu succes.

A urmat mai apoi Liceul Teoretic Mereni unde s-a avîntat cu entuziasm în acţiunile cultural-artistice  ce se petreceau pe scenă. A fost membru al ansamblului folcloric “Haiduceii”condus de Maria Chetrari, ansamblu ce a avut succese mari în promovarea cîntecului folcloric, a tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti.

Din anul 2000 este membru al formaţiei folclorice cu titlu model “Legenda”, cît şi unul din cei mai de seamă solişti ai localităţii, nu există sărbatoare unde să nu răsune frumoasele melodii de dragoste interpretate de Ion Mardari, iar multă lume are ocazia să-i audă vocea şi la petreceri de familie, nunţi, cumetrii, unde merge cu drag să le facă voie bună. 

Caracteristica de Creație – Dora Cebotari

Absolventă a Academiei de muzică,  teatru şi arte plastice, este o interpretă de muzică populară cu mari şi frumoase perspective, o voce cunoscută de mulţi spectatori, de publicul iubitor de frumos. 

Participarea ei  la diverse festivaluri, concursuri naţionale, republicane și internaționale,  au demonstrat  înca o dată că “…nasc şi la Mereni oameni” căci, oriunde a mers s-a încununat de success:

 • Festivalul folcloric de artă vocală “Yaltinschii bereg” 2011,or. Yalta,Ucraina (locul I)
 • Festivalul de dansuri şi muzică populară “Doina  covorului” or.Galaţi, Romania,2010
 • Festivalul Internaţional “Dajinchi”,or.Bobruisc, Republica Belorus, 2006
 • Festivalul Internaţional “Struguraş moldovenesc” ed.VI, or. Ananiev, Ucraina, 2009
 • Festivalul de artă vocală “Cîntă Inima”, 2011

Pe lîngă  acestea putem evidenţia remarcabila activitate a doamnei Cebotari  în calitate de conducător artistic al formaţiei folclorice “Vatra Satului” 2004-2012, perioada în care formaţia a avut numeroase succese şi realizări.

Actualmente este director artistic la Casa raională de Cultură Anenii-Noi, conducător artistic al formaţiei folclorice “Grădina dorului” de pe lîngă Casa raională  de cultură, si o interpretă care va promova în continuare valorile culturale, cintecul, tradiţiile populare  cît şi imaginea satului său de baştină, satul Mereni.

Familia Ciobanu

Solişti, instrumentişti, profesori de muzică, conducători de orchestre populare, regizori şi nu în ultimul rînd oamneni cu muzica în suflet şi în sînge, acestea sunt calităţile ce le putem atribui cu îndrazneală unei familii mari şi frumoase, unei dinastii de artişti – dinastia Ciobanu.

Sunt bine cunoscuţi nu doar în cadrul cultural al satului Mereni ci şi mult peste moşiile acestuia.

Artiști Amatori

Doina Gogu

Nascută în anul 1993, provine dintr-o familie de oameni gospodari, unde tradiţiile şi obiceiurile neamului nostru stau în cap de masă. Din viţă de conocari, iubeşte cîntecul şi trăieşte emoţii unice ori de cîte ori aude zbuciumul fluierului, ecoul doinelor, a fost învătată să preţuiască frumosul şi valorile meleagului nostru de răzeşi-printre conocarii de viţă ai familiei  sunt: unchiul Efim, unchiul Mihai, tatal Leonid, bunelul Victor şi unchiul Sergiu. …în viată se conduce după vorba cîntecului:

           “Lucru mare-i omenia,/Mai de preţ ca bogăţia/

            In viată cînd ştii să pierzi,/Omenia s-o păstrezi.” 

Ştefan Mardari

Nascut într-o frumoasă zi de august în 1995, este unul din cei mai talentaţi, dar şi apreciat solist din satul Mereni şi  nu numai, căci, Ştefan Mardari a avut norocul ca doar la 15 ani, în 2010, să devină laureat al Festivalului – concurs International al Talentelor  Lumii “Micul Prinţ”, unde a reprezentat R.Moldova, să cucerească premiul II, dar şi inimile tuturor spectatorilor, incununîndu-se de aplauze şi succes. Actualmente este student la Colegiul de muzica “Stefan Neaga”-specialitatea Dirijat coral si canto academic unde isi perfectioneaza aptitudinile si maiestria interpretativa. Se lansează cu succes în lumea muzicii şi a artei, posedă şi instrumente  ca  pianul, clapa, iar  în 2010 a lansat împreună cu fraţii Milea şi o piesă dedicată satului natal “Sîrba merenenilor”.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *