Home Main

Toate postările

Informație Populare

Primăria satului Mereni, raionul Anenii Noi, informează că  în urma examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în relații funciare și cadastru, comisia de concurs a admis la concurs următorii candidați :

  • Rîbac Ludmila
  • Brad Vasile

Proba scrisă se va desfășura la data de 16.03.2021, ora 13: 00:

Proba interviu se va desfășura la data de 16.03.2021, ora 15: 00.

Invitație agenților economici a satului Mereni. Populare

Stimați agenți economici din s. Mereni, Primaria Mereni vă învită joi 13.02.2020, ora 10.00 în incinta Liceului Teoretic „Emil Nicula” s. Mereni la întîlnirea cu președintele raionului dnul Vicol Ion și specialiști din cadrul Consiliului Raional Anenii Noi. Scopul întîlnirii este identificarea problemelor și dificultăților întimpinate în timpul activitățiilor dumeavoastră. Vă mulțumim mult pentru receptivitate.

Casa de Cultură

Casa de Cultură Populare

În deceniul patru al secolului trecut, în Mereni activa căminul Cultural „Voievodul Mihai”. Din conducerea lui făceau parte: învăţătorul Ilie Stratan (preşedintele sfatului), directorul şcolii primare M. Stratu, notarul comunei N. Chiper (vice-preşedinte) şi alţi intelectuali ai satului.

Din iniţiativa căminului cultural în 1938 la Mereni a fost înfiinţată „Şcoala Ţărănească”. Lecţiile se ţineau între orele 17:00 – 21:00. Tinerii ce urmau această şcoală citeau în clase diferite reviste: „Albina”, „Drumul nou”, „Căminul Cultural” şi ziarul „Cuvânt Moldovenesc”. Programul de învăţămînt s-a efectuat potrivit celor 4 cadre de manifestare a omului şi anume: sănătate, muncă, minte şi suflet. Cursurile s-au împărţit în secţia „Bărbaţi” şi secţia „Gospodine”; minuţios despre tematica cursurilor sus-numite putem găsi în monografia satului „Mereni”.

Realizările căminului cultural au fost multiple. Printre acestea menţionăm activitatea ansamblului de estradă „Iolanta” (1972-1989), sărbătoarea „Balul strugurilor”, organizarea sărbătorii de 515 ani de la  prima atestare documentară a statului, sărbătorile de petrecere a recruţilor, TVC-urile ș.a. 

Casa de Cultură îşi are imobilul situat în centrul satului. Aceasta şi-a deschis larg uşile în 1977 (anterior a fost un cămin cultural), însă, dacă vorbim de manifestări culturale şi înainte şi după inaugurarea noului imobil, acestea au fost întotdeauna prezente în viața satului.

Formaţii folclorice, formaţii de dans, cercuri dramatice, orchestre, tarafuri, cercuri artistice – sunt colective care se plasau întotdeauna pe locuri de frunte, la capitolul realizări şi participări în cadrul raionului Anenii Noi încă din perioada postbelică.

Sunt de menţionate formaţii artistice care activează în cadrul Casei de Cultură:

  • Ansamblul etnofolclorică cu titlu model „Haiducii”
  • Formaţia folclorică cu titlu model „Vatra Satului”
  • Formaţia folclorică cu titlu model „Legenda”
Liceul Teoretic „Emil Nicula”

Liceul Teoretic „Emil Nicula” Populare

Prezentare/Istoria liceului:

   În 1946 s-a trecut la învățămîntul de 7 clase. În 1951 la cel de 10 clase, în 1961 – la cel de 11 clase. Satul crește mereu și la 1859 număra deja 1.810 oameni. Cînd Imperiul Rus a hotărît în 1897 să facă un recensămînt special numai în localitățile, care depășesc numărul de 500 de locuitori, s-a constatat că în Mereni viețuiau la acel moment 2.939 de locuitori.
    Merenii se numără printre primele localităţi rurale, în care, în 1836 şi 1842, s-au deschis şcoli bisericeşti parohiale. Apoi, în 1876, aici s-a deschis şi o şcoală populară de o singură clasă, care pe 23 apr. 1884 se transformă în şc. ministerială.În 1933 din 1.004 copii de vîrstă şcolară numai 293 au fost înscrişi în cataloagele şcolii. În 1938 a fost întemeiată şi o şcoală ţărănească, în fond, de alfabetizare. Elevii cei mai disciplinaţi au fost stimulaţi cu o excursie cu la Chişinău. Ei au vizitat depozitul de armăsari, tauri şi berbeci, şcoala ţărănească superioară de la Costiujeni şi Muzeul Naţional, Fundaţia Culturală, Institutul social Român şi Şcoala normală de băieţi „Mihai Viteazul”.În 1946 s-a trecut la învăţămîntul de 7 clase. În 1951 la cel de 10 clase, în 1961 – la cel de 11 clase. Acum în sat funcţionează Liceul Teoretic ,,Emil Nicula” . 

Victor Ladaniuc, Localităţile Republicii Moldova

Grădinița de Copii nr. 2 „Andrieș”

Grădinița de Copii nr. 2 „Andrieș” Populare

Grădinița a fost construită în 1978 și este situată pe strada Daciei nr. 3. Este subordonată Direcției Raionale de Educație. Efectuează educația și instruirea copiilor de la 2 la 7 ani în limba română.

Repartizarea pe grupe de vârstă are loc în felul următor:

GrupaEducatorNumăr copii
Grupa IMocate Lilia21 copii
Grupa IIBruma Ala22 copii
Grupa IIIBaciu Natalia25 copii
Grupa IVBîzgu Ludmila26 copii
Grupa VPisarenco Diana24 copii
Grupa VIBîrcă Mariana27 copii
Grupa VIIPisarenco Zinaida27 copii
Grupa VIIIMoraru Tatiana26 copii
Grupa IXPerju Galina20 copii

Completarea grupelor cu copii se efectuează de către comisia formată de către Primărie.

Regimul de lucru: 07:30 – 18:00

Cadre didactice:

Nr.Nume, prenumeFuncțieStudii
1Costin LuciaDirector Universitatea de Stat din Moldova, pedagogie
2Vlas ElenaMetodistInstitutul Pedagogic din Tiraspol
3Bîrcă MarianaEducatorUniversitatea Pedagocică „Ion Creangă” din Chișinău
4Bîzgu LudmilaEducatorUniversitatea Pedagocică „Ion Creangă” din Chișinău
5Pisarenco DianaEducatorUST din Tiraspol cu sediul în Chișinău
6Mocate LiliaEducatorColegiul Agro-Industrial, recalificare 
7Perju GalinaEducatorUST din Tiraspol cu sediul în Chișinău
8Moraru TatianaEducatorȘcoala Pedagogică din Chișinău
9Bruma AlaEducatorUniversitatea de Stat din Chișinău
10Pisarenco ZinaidaEducatorUST din Tiraspol cu sediul în Chișinău
11Baciu NataliaEducatorȘcoala Pedagogică din Chișinău
12Toma GalinaLuc. muzicalȘcoala muzicală din Soroca