Autor: mereni

În satul Mereni se construieşte un complex muzeal al victimelor represiunilor politice

În satul Mereni se construieşte un complex muzeal al victimelor represiunilor politice

Un complex muzeal al victimelor represiunilor politice se construieşte în satul Mereni, raionul Anenii Noi. Complexul este gestionat de către SRL „Delia Star”, în cadrul unui parteneriat public-privat încheiat cu primăria localităţii. Proiectul a fost iniţiat de către Alexandru Postică, nepotul unor victime ale deportărilor. La 23 decembrie, au fost dezvelite primele 3 sculpturi din acest complex, transmite IPN.


Cele trei sculpturi reprezintă „familia”, „rugăciunea” şi „despărţirea”. Complexul muzeal cuprinde o suprafaţă de peste 3 hectare,  împărţită în mai multe zone. Pe acest teritoriu urmează să fie ridicate mai multe construcţii auxiliare, inclusiv o casă tipică ţărănească, a cărei construcţie deja a început. Vor fi expuse şi mijloace de transport cu care au fost transportate victimele represiunilor politice, vor fi prezentate bordeie şi alte mostre ale edificiilor în care au fost ţinuţi foştii deportaţi în Siberia şi în alte localităţi îndepărtate.

Potrivit Irinei Postica, administratorul SRL „Delia Star”, complexul urmează să ofere o imagine clară a ceea ce s-a întâmplat cu cei deportaţi, de unde a pornit calvarul şi cu ce s-a încheiat. Acesta urmează să fie un loc de pelerinaj atât pentru cei supuşi represiunilor politice, cât şi pentru vizitatorii străini. Potrivit conceptului, complexul muzeal va avea arhivă privată, săli de conferinţe, muzeu în aer liber, precum şi alte construcţii auxiliare. În anul 2014 urmează să fie inaugurată casa muzeu „Sava Postica”, în memoria unuia dintre represaţi, iar ulterior vor fi amenajate alte zone ale muzeului.

Natalia Procopii-Scobioala, directorul Casei de cultură din satul Mereni şi coordonatorul proiectului, a spus că această localitate a avut de suferit cel mai mult, deoarece satul era unul de răzeşi. Victime ale deportărilor au fost peste 600 de oameni.

Persoane care au trăit în gulaguri, şi chiar cei care s-au născut acolo, au revenit la baştina părinţilor, în satul Mereni. Aceştia au povestit cum era viaţa în Siberia, iar mărturiile lor vor sta la baza exponatelor complexului muzeal. Administraţia publică locală speră că acest complex, aflându-se la doar câţiva kilometri de aeroport, va atrage turişti din străinătate, dar şi locuitori din toată ţara.

Potrivit Valentinei Sturza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici, în anii 1941-1949 din Moldova au fost deportaţi peste 94 de mii de cetăţeni. În viaţă mai sunt 8500 de victime ale represiunilor politice. Valentina Sturza apreciază ca binevenită această iniţiativă pentru că nu lasă istoria dureroasă a ţării să fie uitată.

Iniţiativa este susţinută financiar de către Fundaţia „Soros Moldova” şi Fundaţia Culturală Europeană, care au oferit un grant de 6 mii euro. Administraţia publică-locală a oferit 4 mii de euro. Complexul muzeal se află chiar în centrul satului Mereni.

Regulile de întreţinere a animalelor domestice…


Expus spre consultare public
a!!!

Opinii și propuneri la adresa: [email protected]

R E G U L I L E

de întreţinere a animalelor domestice  pe lângă gospodăriile private în teritoriul satului Mereni.

I. Dispoziţii generale

1. Prezentele reguli sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 14, alin(2), lit.(s1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, şi au ca scop stabilirea unor norme privind modul de întreţinere a animalelor domestice, drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice locale, a conducătorilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de forma lor de proprietate, precum şi a persoanelor particulare şi au ca scop prevenirea  unui mod incorect și abuziv de întreținere a animalelor domestice pe lângă gospodăriile private,  precum și impactul respectiv asupra comunității, care atentează la ordinea sanitară în localitate, și a modului sănătos de trai în ansamblu.

 1.2. Regulile aprobate sunt obligatorii pentru toţi locuitorii satului Mereni, precum şi pentru agenţii economici din teritoriu indiferent de forma lor organizatorico-juridică.

II. Reguli de întreținere animalelor domestice pe lângă gospodăriile private.

2.1 Fiecare  locuitor al satului Mereni, are dreptul să întrețină pe lângă gospodăriile private animale domestice,  pentru necesitățile personale, în modul  corespunzător, astfel ca  aceasta să nu producă  impact negativ asupra vecinilor și a comunității în ansamblu.

2.2 Pentru întreținerea animalelor domestice proprietarul este obligat  să întreprindă acțiuni de înregistrare și vaccinare  a animalelor, în modul stabilit de legislația în vigoare a  Republicii Moldova.

2.3  Întreținerea animalelor domestice pe lângă gospodăriile private,  nu poate fi efectuată cu depășirea numerelor de capete  stabilite de   prezentul regulament.

2.4  Pe lîngă gospodăriile private în intravilanul satul Mereni, pot fi întreținute animale domestice  ce nu depășesc numărul de:

– Cabaline ( cai ) – 2 capete

– Bovine ( vite mari cornute)- 4 capete

– Porcine (porci ) – 2 capete

– Ovine și caprine( oi ) – 10 capete

– Păsări – 200 capete

– Cîini – 2 capete

2.5 Deținerea animalelor domestice și a păsărilor de curte peste numărul prevăzut în punctual 2.4, este permisă și poate  fi  realizată prin constituirea microfermelor în extravilanul localității cu respectarea legislației în vigoare.

2.5 Dejecțiile animaliere pot fi depozitate provizoriu în curțile private în modul în care să nu provoace miros neplăcut, fum, pulberi, și alte consecințe negative în volum de pînă la 5 m3.

2.6  Este interzis ca dejecțiile animaliere și apele riziduale  să fie  dirijate spre șanțuri, canale deschise, pârae și ape stătătoare.

III. Deținătorii de animale  în gospodăriile private în intravilanul satul Mereni sunt obligați

3.1 să  nu introducă în efectivele constituite(turme, cirezi), timp de cel puțin 15 zile, animale achiziționate  din alte localități. Aceste animale vor fi ținute în perioada de 15 zile, numai în gospodăriile proprii;

3.2 să întrețină animalele și adăposturile  acestora, conform regulilor sanitar-veterinare și prezentului regulament

3.3 să permită personalului sanitar-veterinar autorizat, verificarea stării de sănătate a animalelor din gospodărie și să-l sprijine în efectuarea operațiunilor sanitar –veterinare.

3.4 să respecte și să aplice întocmai, măsurile  stabilite de organele sanitar-veterinare de stat, pentru prevenirea și combaterea bolilor la animale.

3.5 proprietarul de animale și/sau păsări  de curte este obligat să efectuieze acțiuni de  dezinsecție și deratizare, ori de cite ori este necesar dar nu mai rar de 6 luni.

 3.6 se interzice creșterea în blocuri de locuințe a animalelor domestice cu excepția animalelor de companie(cîini, pisici),

3.7 se interzice în extravilan circulația nesupravegheată a cîinilor, iar cei de pază a turmelor de animale și ciobănești vor purta  jujeu sau curea cu minim 5 inele  în lanț.

IV. Răspunderea pentru  nerespectarea prezentului regulament

1.4Pentru nerespectarea  prevederilor prezentului regulament deținătorii de animale  în gospodăriile private în intravilanul satul Mereni pot fi trași la răspundere reieșind din prevederile legislației contravenționale a Republicii Moldova și anume:

Articolul 158, CCRM.  Încălcarea regulilor de întreţinere  a cîinilor, pisicilor şi altor animale

    (1) Încălcarea interdicţiilor sau a regulilor de întreţinere a cîinilor, pisicilor şi altor animale, aprobate prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale,

    -se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

    (2) Plimbarea cîinilor sau altor animale în locuri publice contrar regulilor aprobate prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale

   – se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.

2.4  Fiecare locuitor al satului Mereni, este obligat să denunțe abaterile admise de la prezentul regulament, prin aducerea la cunoștință a organelor executive ale administrației publice locale și/sau a sectorului de poliție Mereni.

Autor proiect Regulament:  Primar de Mereni  Eugeniu Salcuțan ; Consilier Igor Talmazan.

A doua editie a festivalului „Flori de Măr în Toamnă”

Duminică, 24 Iunie, a avut loc Adunarea Satului, la care sau discutat o serie de probleme de importanță locală. Prezent la eveniment, cunoscutul jurnalist, activist Oleg Brega a realizat căteva reportaje.

 A doua ediţie a festivalului folcloric “Flori de măr în toamnă” a adus multă bucurie, zîmbete şi voie bună pe meleagurile merenenilor, dar cea mai mare bucurie este că această zi frumoasă de toamnă a adunat şi mulţi oaspeţi dragi pe  “gura de rai…” cu numele MERENI, care de la mic la mare au adus în scenă nemuritoarele perle folclorice, legende, basme, date istorice, spre mîndria înaintaşilor neamului.

 Astfel, chiar de dimineată în faţa Casei de Cultura  au înflorit merii, pe tarabe au înflorit lucrările meşterilor  populari pornind  un tîrg de artizanat de zile mari (printre meşterii iscusiţi s-au întîlnit personalităţi ca: Natalia Cangea-membru al Uniunii meşterilor populari din R.Moldova, specializata în confecţionarea de suvenire şi păpuşi din pănuşe, familia Vitalie si Victoria Parlui-membri ai Uniunii meşterilor populari, specializaţi în ceramică artistică, la fel Grigore Posternac-membru al Uniunii meşterilor populari, dibace în prelucrarea lemnului, cu mîndrie s-a prezentat Semion Malai-meşter popular care dă viaţă obiectelor din fibre vegetale (lozie) baştinaş chiar din Mereni) pe feţele sătenilor au înflorit zîmbetele iar la sărbătoare au pornit a sosi oaspeţii…

 Anul acesta la Festivalul Folcloric “Flori de măr în toamnă”au participat colective folclorice, orchestre de muzică populară, ansambluri de dansuri populare din centrul Moldovei  care au adus în scenă tradiţii, legende, date istorice de la baştina lor, printre aceştea s-au întilnit: formaţia folclorică “Grădina Dorului” de la Casa raională de cultură Anenii-Noi; formaţia folclorică “Busuioc” s. Floreni; formaţia folclorică “Oleandra” s. Ţipala; formaţia folclorică “Viişoara” s. Mileştii-Mici, studioul muzical-artistic “Izvoraş” s. Chirca; formaţia folclorică “Nistrenii” s. Doroţcaia; formaţia folclorică “Haiducii”s. Costeşti; formaţiile folclorice “Legenda” şi “Vatra Satului “ s. Mereni; ansamblul de dansuri populare “Lăstăraşii” s.Dubăsarii-Vechi…toţi şi-au unit inimile şi au facut din această zi una de neuitat pentru mereneni şi pentru ţara întreagă. Mai întîi de toate s-au luat de mîini cu toţii şi au pornit cu chiote şi voie bună la o paradă a căruţelor şi a portului popular prin sat să admire de la mic la mare  frumuseţea iilor şi catrinţelor, să uimească cu penele de la pălărie şi să împărtăşească mesajul unic ce îl duce fiecare om iubitor de frumos “Pastrati tezaurul folcloric,perlele veşnic vii ale neamului nostru, păstraţi şi  portul popular şi căntecul şi inima bună…”

Ajunşi în centrul localităţii toată lumea a fost invitată la hora mare pentru bucuria şi curiozitatea celor din jur care nu-şi puteau intoarce privirea de la sutele de oaspeţi frumos îmbrăcaţi în costume populare.

În scenă s-au prezentat cum nu se poate mai bine toţi, doar au fost apreciati şi evaluaţi de specialişti în domeniu, oaspeţi de onoare ai festivităţii, reprezentanţi ai Consiliului Raional Anenii-Noi, Direcţiei Cultură, ai Administraţiei publice locale, care s-au bucurat şi au aplaudat pe durata intregului spectacol.

Mare le-a fost bucuria participanţilor cînd au devenit laureaţi ai festivalui folcloric “Flori de măr în toamna”  şi fiindcă sunt cu toţii învingători au primit fiecare cîte o diplomă de participare, au primit trofeul acestui festival-simbolul fiind un “măr ruginiu” şi care le-a fost înmînat de primarul de Mereni Eugeniu Salcuţan, cit şi cîte un colac rumen şi frumos oferit cu drag de brutăria “Doreanis&Co”din localitate.

Organizatorii acestui festival cit si APL sunt deja cu gîndul la organizarea celei de-a treia ediţii ,care tinde să fie una de excelenţă, iar participanţii ar fi bine să se gîndeasca cu ce va uimi publicul merenean peste doi ani, căci aşteptăm oameni cu inima şi sufletul mare la Mereni, unde merii înfloresc spre bucuria şi mîndria localnicilor deja de doua ori pe an: primăvara şi în a patra duminică din luna septembrie…

LA MAI MULT ŞI LA MAI MARE FESTIVAL!!!

In aceeaşi ordine de idei Primăria s.Mereni cît si Casa de Cultura aduce mulţumiri tuturor oamenilor cu suflet mare care s-au implicat în organizarea şi desfăşurarea acestui eveniment: colectivului Muzeului de Istorie şi Etnografie Mereni, administraţiei Liceului Teoretic “Emil Nicula”, administraţiei Şcolii Primare Mereni, agenţilor economici din localitate pentru sprijinul acordat:

 • D-lui Buga Ştefan, administrator “Doreanis&Co”
 • D-nei Begliţa Ludmila, administrator Casa Nunţii Moldova;
 • D-lui Balteanu Ştefan, administrator “Grand Decor”;
 • D-lui Ursu Gheorghe, adiministrator “Camfor”;
 • D-nei Baciu Lilia, administrator “MercomezLux”;
 • D-lui Istrati Victor, administrator “Salamer-Com”;
 • D-lui Bujac Leonid, administrator “AUTOCAM-SERVICE”;
 • D-lui Buga Anatolie, administrator “Inelul de aur”;
 • D-nei Salcuţan Lilia, administrator salon de frumuseţe;
 • D-lui Cîrlig Sergiu, administrator “ATTA”;
 • D-lui Costin Vladimir, administrator “Lunapi”;
 • D-lui Gnilenco Ion, administrator “Natural Dolce”;
 • D-lui Ursu Pavel, administrator “PEON-FARM”;
 • D-lui Barbaroşie Gheorghe, administrator “Plai Mereni”;
 • D-lui Creţu Gheorghe, administrator I.I “Creţu Gheorghe”.
 • D-lui Bojescu Victor, administrator I.I “Toma Ion”.

Comentariile sau sugestiile pe pagina de facebook sau pe forumul mereni.md