Panorma Satului Mereni

Situat la circa 30 km sud-est de orașul Chișinău, Mereni este una din așezările tipic românești, amplasat într-o regiune colinară, ce mai păstrează fragmentele fostelor păduri istorice.

Adâncindu-ne în istorie vom găsi câteva legende cu privire la întemeierea satului și originea denumirii sale. Conform uneia din ele, pe valea unde se află centrul satului, trecea drumul comercial Hotin-Cetatea Albă. Întâlnindu-se, oamenii se întrebau: „unde ați hodinit?”; adeseori li se răspundea: „la livezile de meri”. De la acele mândre livezi de meri s-a luat și numele satului care mai apoi a fost ridicat pe acele pământuri. Prima atestare documentară: anul 1475.

Merenii se numără printre primele localități rurale în care, în 1836 și 1842, s-au deschis școli bisericești parohiale. Apoi, în 1876, aici s-a deschis și o școală populară de o singură clasă, care pe 23 aprilie 1884 se transformă în școală ministerială.

În 1938, a fost întemeiată și o școală țărănească, în fond, de alfabetizare. În 1946 s-a trecut la învățămîntul de 7 clase, în 1951 la cel de 10 clase, iar în 1961 la cel de 11 clase. Acum în sat funcționează liceul teoretic „Emil Nicula”.

Conform datelor recensământului din anul 2004, populația la nivelul comunei Mereni constituie 6.174 de oameni, 49.17% fiind bărbați, iar 50.83% femei. Compoziția etnică a populației comunei arată în felul următor: 98.69% – moldoveni (români), 0.50% – ucraineni, 0.42% – ruși, 0.19% – bulgari, 0.06% – găgăuzi, 0.03% – țigani, 0.10% fiind de alte etnii. Conform aceluiași recensământ au fost atestate 2009 de gospodării casnice. Membrii acestor gospodării alcătuiesc 6.174 de persoane, iar mărimea medie a unei gospodării este de 3.1 persoane. La nivelul comunei, gospodăriile casnice sunt distribuite în dependență de numărul de persoane ce le alcătuiesc, asfel: 23.10% – 1 persoană, 17.82% – 2 persoane, 15.93% – 3 persoane, 24.64% – 4 persoane, 12.00% – 5 persoane, 6.52% – 6 și mai multe persoane.

Actualmente în comună sunt înregistrați 1.664 agenți economici, inclusiv 1.564 gospodării țărănești, întreprinderi individuale – 49, societăți pe acțiuni – 1, societăți cu răspundere limitată – 25. Pe teritoriul comunei se află o asociație de economii și împrumuturi, un centru de medicină, o farmacie, o gradiniță de copii, un liceu (Liceul Teoretic „Emil Necula”), o școală primară, o casă de cultură, două muzee, o bibliotecă publică, magazine (peste 20 de edificii), un stadion, o sală sportivă, o sală de forță și peste 1.895 de locuințe.

Mereni este o localitate cu un trecut bogat ce îşi deapănă istoria de la Ştefan cel Mare și Sfânt, posedând în acelaşi timp şi o preistorie cu rădăcini viguroase coborâte în adâncul mileniilor. Din punct de vedere istoric, satul se face remarcat din mai multe considerente: primul ar fi că pe moșia Merenilor au existat așezări umane acum patru milenii. Această împrejurare  indubitabilă plasează satul în rândul unui număr limitat de localități din Republica Moldova care au o rădăcină istorică atât de veche. Pentru întâia oară, Merenii sunt menționați documentar la 25 septembrie 1475, satul este însă cu mult mai vechi. Răsfoind astfel filele istoriei vom găsi mai multe legende referitoare la numele satului. Cele mai importante dintre ele ne spun că:

  • Pe valea unde acum se află centrul satului, trecea drumul de târguială Hotin-Cetatea Albă. Oamenii se întrebau: „Unde aţi odihnit?”, „Acolo la livezile de meri”. De aici şi denumirea satului Mereni.
  • Pe aceste meleaguri a fost încheiat unul dintre tratatele de pace cu turcii: din slavonă „МИР”. Cu această ocazie, Ştefan cel Mare a lăsat o parte din oastea sa pentru a întemeia un sat şi l-a numit Mereni, în cinstea păcii.