Ultimile articole

Anunț

Anexă la dispoziția nr.37, din 08.05.2020

ANUNȚ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie privin modificare unor tarife

APL Mereni  din 08.05.2020

Administrația Publică Locală Mereni iniţiază, începând cu data de 08.05.2020, consultarea publică a proiectului de decizie privind modificarea taxei pentru colectarea deșeurilor menagere. Scopul proiectului este îmbunătățirea managementului de colectare a deșeurilor menagere precum și încurajarea colectării separate a deșeurilor reciclabile. Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie în cauză este determinat de lipsa de echitate a taxei actuale pentru colectarea deșeurilor menagere din localitate precum și de dificultatea verificării persoanelor care se folosesc de serviciu de colectare a deșeurilor fără achitarea taxei pentru colectarea deșeurilor. Prevederile de bază a proiectului de decizie constă în anularea taxei de 30 lei pe lună pentru persoanele fizice, introducerea taxei de 100 lei/m3 și colectarea deșeurilor menagere doar în saci personalizați cu emblema Eco-Mereni, prețul căruia va fi inclus în tarif. Sacii vor fi distribuiți de IP Eco-Mereni în momentul achitării taxei pentru colectarea deșeurilor. Astfel, noul sistem de tarifare va fi aplicat după principiu „Plătești pentru cât arunci” iar costul colectării va fi în funcție de gradul de conștientizare privind poluarea mediului înconjurător. Beneficiarii proiectului de decizie sînt persoanele fizice și juridice care domiciliază sau activează pe teritoriul satului Mereni. Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt:

1. Stabilirea unui tarif echitabil pentru colectarea deșeurilor menagere.

2. Reducerea semnificativă a cantității deșeurilor depozitate.

3. Încurajarea și stimularea colectării selective a deșeurilor.

4. Valorificarea deșeurilor reciclabile

5. Minimizarea impactului negativ asupra mediului prin stimularea colectării selective și valorificarea deșeurilor reciclabile.

6. Creșterea gradului de conștientizare a populației privind gestionarea eficientă a deșeurilor.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate de către locuitorii satului Mereni pînă pe data de 25.05.2020, pe adresa electronică: [email protected], la numărul de telefon 069477752 sau pe adresa primăriei satului Mereni, str. Ștefan cel Mare 93. APL Mereni

        

.

  

 

APL Mereni                             

Anunț

Primaria Mereni vă anunță că în legătură cu situația epidemiologică a infecției COVID-19  se sistează audiența cetățenilor. Populația se va adresa prin intermediul telefonului. Vă rugăm să apelați doar în caz de urgență la telefoanele:

Vieru Valentin         Primar    069477752 pers

Stratu Natalia        Contabil șef     067657690 ; 54-306

Ceban Alexandra   SPC- 067488878; 54-329

Benderscaia Zinaida   A.S.    067488878; 54-329

Caraman Galina    Specialist 067310043 ; 54-329

Portas Diana Preceptor fiscal  067310043; 54-329

Coșarca Elena         Specialist  067191920, 54-328

Davidenco Radu     Poliția      060301803

Adresare.

Stimați consăteni,cu privire la situația epidemiologică a infecției COVID-19 și  în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății copiilor din comunitate, primaria Mereni vine cu o rugăminte către toți consătănii în special cei reveniți de peste hotare să fie cît mai prudenți respectînd reguluile de vigoare și contactul cu  aglomerația publică. Pe aceasta cale vă mulțumim pentru înțelegere, sperăm la o conlucrare cît mai strictă și vă urăm sănătate multă.